Kommunale attester

Oversigt over svarfrist på diverse kommunale attester:

Læ 121/125:

14 dage efter lægen har modtaget anmodningen

Læ 131/135 og Læ 141/145:

Senest 30 dage efter at lægen har modtaget anmodning fra borgeren

Læ 221/225:

Senest 7 dage efter konsultation og senest 14 dage efter den sygemeldte har modtaget anmodningen fra kommunen

Læ 261/265: 

Senest 30 dage efter at lægen har modtaget anmodning fra borgeren

Læ 281/285:

Der er ikke fastsat nogen dage/uger. Men den kan ALDRIG være under 8 dage fra at lægen har modtaget anmodningen fra kommunen