Attester og priser

Kørekortsattest700 kr
Fritagelse for hjelm/sikkerhedssele 2000 kr
Helbredsattest jernbane 1800 kr
Handicapskilt

Ledsagerkort/P kort
900 kr

900 kr
Sygemeldingsattest/Mulighedserklæring900 kr
Rejseafbestilling
700 kr
Gruppe 2 konsultation700 kr
Enkelttilskud ansøgning400 kr
Vaccinepriser Se under Rejser
Influenzavaccine 300 kr
Udtalelser til institutioner ang. mad, medicin mm.400 kr
Eksamenssygeattest700 kr
Medicinpas700 kr
Turister 1000 kr
Dansk indfødsret 3000 kr
Udeblivelsesgebyr ved private konsultationer 250 kr
Værgemålsattest ved konsultation 2000 kr + moms
Værgemålsattest ved sygebesøg 3000 kr + moms