Prøvesvar

Det er dit ansvar at få svar på en prøve fortaget hos os eller bestilt hos os. Det aftales altid  i forbindelse med konsultationen hvornår og hvordan du skal have svaret. Det kan ske pr telefon, mail eller ved fremmøde. Det sker, at prøvesvar går tabt, og det har vi ikke mulighed for at opdage, medmindre du selv gør opmærksom på, at du ikke har fået svaret.